ขอแสดงความยินดีกับศิษย์รุ่นที่ 1/2552 แผนกการจัดการทั่วไป B.T.Ad

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์รุ่นที่ 1/2552 แผนกการจัดการทั่วไป B.T.Ad

วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2554

**งานนอกเวลาวิชาภาวะผู้นำและการสร้างแรงจูงใจ

***** ให้นักศึกษา ทำรายงานประจำวิชา ภาวะผู้นำและการสร้างแรงจูงใจ

..ในแบบรูปเล่มรายงาน ให้ถูกต้องจำนวนหน้า 20 หน้าขึ้นไป
..ให้ทำโดย พิมพ์ หรือ เขียนก็ได้

..เรื่องที่ให้ทำ ...ให้นักศึกษาไปค้นคว้า เพิ่มเติมเกี่ยวกับทฤษฏีภาวะผู้นำ และทฤษฏีการสร้างแรงจูงใจ...กำหนดส่ง สัปดาห์สุดท้ายก่อนสอบปลายภาค 2/2552 เท่านั้น...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น